Ubezpieczenia Końskie Dominik Werens – Leasing Kredyty Pożyczki

Ubezpieczenia komunikacyjne Końskie - ubezpiecz tanio samochód

Szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych w Końskich ma gwarantować osobom ubezpieczonym kompleksową ochronę finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia te obejmują różne zakresy ochrony i dzielą się na obowiązkowe, regulowane przepisami prawa i dobrowolne. W formie pakietów tworzą finansową tarczę ochronną w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia, w związku z czym warto ubezpieczać się kompleksowo, jednakże w zakresie dopasowanym do potrzeb i możliwości finansowych. Nie zawsze jednak samodzielny wybór ubezpieczeń jest dobrą decyzją, dlatego celem doboru idealnie dopasowanego, kompleksowego ubezpieczenia, warto korzystać z pomocy wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów.

Ubezpieczenia komunikacyjne w Końskich

Ubezpieczenia komunikacyjne służą ochronie właścicieli pojazdów mechanicznych przed następstwem ponoszenia konsekwencji finansowych wskutek takich zajść jak kolizje czy wypadki. Zaliczane są do działu II ubezpieczeń majątkowych, w skład których wchodzą:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC,
 • od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów- NNW.
 • Ubezpieczenia Assistance
 • oraz Autocasco, czyli AC.

Ponadto do ubezpieczeń komunikacyjnych zalicza się także ubezpieczenia szyb pojazdu, opon czy ubezpieczenia chroniące przed utratą zniżki.

Ubezpieczenie OC w Końskich

Zgodnie z przepisami polskiego prawa jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Bez względu na fakt czy jest to skuter, motor, samochód, autobus, ciągnik, przyczepa czy pojazd wielobieżny. Chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością materialną za szkody wyrządzone wskutek kolizji lub wypadku drogowego spowodowanego z winy kierującego pojazdem. I obejmuje zarówno mienie, jak i zdrowie i życie uczestników danego zdarzenia drogowego. Konieczność wykupu ubezpieczenia obowiązuje wszystkich właścicieli pojazdów, nawet jeśli dany środek transportu nie jest użytkowany.

Kary za brak aktualnej polisy OC sięgają od 2023 roku,

 • 1400 zł w przypadku przerwy w kontynuacji obowiązkowego OC nieprzekraczającej 3 dni.
 • 3490 zł w przypadku braku OC przez okres do 14 dni.
 • I nawet 6980 zł przy braku OC powyżej 14 dni.

NNW

Jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne chroniące zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, a także odszkodowania z tytułu śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Nie tylko w sytuacji wypadku na drodze, ale również w przypadku zdarzenia mającego miejsce w trakcie wsiadania do pojazdu lub załadunku.

Ubezpieczenia NNW zawierają również różnego rodzaju wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, do których zaliczają się między innymi działanie umyślne lub schorzenia psychiczne. Dlatego przed zawarciem danej umowy warto zapoznać się szczegółowo z warunkami umowy. W czym bezsprzecznie pomogą wysoko wyspecjalizowani specjaliści naszego biura w Końskich.

Assistance Końskie

Należy również do dobrowolnych ubezpieczeń. W zależności od zapisów polisy obejmuje między innymi:

 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku konieczności uzyskania pomocy informacyjnej,
 • serwisowej
 • czy medycznej.

I może obejmować naprawę pojazdu w miejscu jego postoju, holowanie, wymianę opon, a nawet dowiezienie paliwa.

Ubezpieczenie to może zawierać w zapisach umowy warunki dotyczące zakresu odległości dotyczącej holowania, dowozu paliwa czy regulowania płatności za nie. Dlatego przy tym ubezpieczeniu bardzo istotna jest analiza granicy terytorialnej, którą uwzględnia polisa. I oczywiście również w tym przypadku pomocą i radą służą pracownicy naszego biura ubezpieczeniowego.

Autocasco – Ubezpieczenie AC Końskie

Również należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Jednakże z uwagi na zakres ochrony jest bardzo ważnym ubezpieczeniem. Głównie z uwagi na fakt, że chroni przed konsekwencjami finansowymi w razie kradzieży pojazdu mechanicznego lub jego uszkodzenia. Poprzez wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub pokrycia albo zwrotu kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco może mieć rozbudowany zakres ochrony dotyczący samego pojazdu lub jego wyposażenia. Może też mieć wersję ograniczoną odpowiedzialnością ubezpieczyciela i obejmować tylko wybrane zdarzenia losowe. W związku, z czym celem ustalenia optymalnego zakresu ochrony warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Ubezpieczenie szyb

Jest dobrowolnym ubezpieczeniem uwzględniającym ochronę w formie pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej. Szyb bocznych, a także szyby tylnej pod warunkiem, iż nie stanowi ona nierozerwalnej części dachu.

Należy jednak pamiętać, że usługa wymiany szyby nie dotyczy zastąpienia uszkodzonej szyby nową, oryginalną. Ponieważ dopuszcza wymianę na produkt zamienny, jednakże spełniający wszelkie zalecenia techniczne.

Ubezpieczenie opon

Jest ubezpieczeniem dodatkowym. I w ramach ochrony gwarantuje organizację i pokrycie kosztów wymiany opon w miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego.

Ochrona przed utratą zniżek

Jest to typ ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym. Proponowane jest najczęściej wraz z ubezpieczeniem OC lub AC. I gwarantuje kierowcy zachowanie poziomu posiadanych zniżek w przypadku zajścia zdarzenia powodującego konieczność skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia, zakres ochrony i składki

W przypadku ubezpieczeń OC zakres ochrony ubezpieczeniowej, jak i sumy gwarancyjnej regulują przepisy prawa. I są one jednolite dla wszystkich firm ubezpieczeniowych. W związku, z czym priorytetem wyboru oferty jest w tym przypadku bezsprzecznie wysokość obowiązkowej składki.

Z kolei w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco niezwykle istotny jest zakres ochrony od zdarzeń losowych w stosunku do wysokości składki. Ponadto dokonując wyboru oferty, warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące

 • udziału własnego.
 • Zniesienia amortyzacji.
 • Nieredukcyjnej bądź stałej sumy ubezpieczenia,
 • a także formy naprawy pojazdu.

Dlatego przy wyborze oferty ubezpieczenia Assistance bezsprzecznym priorytetem wyboru jest:

 • zakres usług.
 • Możliwość skorzystania z opcji rozszerzonej obejmującej nielimitowaną ilość kilometrów w przypadku konieczności holowania pojazdu.
 • I oczywiście stosunek ceny ubezpieczenia do oferowanej ochrony.

Pomoc profesjonalnych doradców bezcenna

Z uwagi na rozbudowany zakres ofert firm ubezpieczeniowych i różnorodność ochrony ubezpieczeniowej wchodzących w zakres ubezpieczeń komunikacyjnych selekcja i wybór optymalnych rozwiązań wymagają rozważnej analizy.

Dlatego jednym z lepszych rozwiązań jest konsultacja i wybór pakietu ubezpieczeń z pomocą profesjonalnego doradcy naszego biura ubezpieczeniowego.

Warto skorzystać z pomocy Werens Ubezpieczenia Końskie celem zakupu najlepiej dopasowanego pakietu ubezpieczeń w korzystnej cenie. Bez przepłacania lub wykupu propozycji zupełnie zbędnych.

W związku z czym serdecznie zapraszamy do naszego biura mieszczącego się w Końskich, na ul. Plac Kościuszki 3.

Do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 607 648 717 i 41 372 20 33, mailowego pod adresem: biuro@ubezpieczeniawerens.pl, a także przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”.