Ubezpieczenia Końskie Dominik Werens – Leasing Kredyty Pożyczki

Ubezpieczenia majątkowe - jakie i kiedy warto mieć polisę?

Ubezpieczenia majątkowe zapewniają ochronę różnych składników majątku przed szkodami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych. Dzięki nim można zabezpieczyć się na wypadek zalania mieszkania, zniszczenia samochodu w kolizji drogowej, czy też uszkodzenia bagażu w podróży. Zakres ochrony ubezpieczeń majątkowych jest szeroki i dostosowany do rodzaju przedmiotu objętego ubezpieczeniem. Jakie są typu ubezpieczeń majątkowych i kiedy warto z nich korzystać?

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować każde mienie, np. samochód, nieruchomość, bagaż, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny. Zakres ochrony obejmuje różne zdarzenia losowe, które wpływają na dalszą możliwość korzystania z mienia lub na zmianę jego wartości. Ochrona w ramach ubezpieczeń majątkowych obejmuje również szkody wyrządzone przez ubezpieczonego. Z ubezpieczeń majątkowych można korzystać przez cały rok lub w określonym przedziale czasowym, np. w trakcie wakacyjnego wyjazdu. W każdym przypadku w umowie ubezpieczeniowej muszą znaleźć się zapisy o:
  • przedmiocie ubezpieczenia,
  • zakresie ochrony,
  • sumie ubezpieczenia,
  • wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.
Umowa ubezpieczenia nieruchomości lub pojazdu powinna jednoznacznie wskazywać, którego przedmiotu dotyczy. W przypadku nieruchomości w umowie powinien znaleźć się jej adres, a w przypadku pojazdu — jego numer rejestracyjny. Polisa turystyczna z ubezpieczeniem bagażu lub sprzętu sportowego zwykle jest mniej restrykcyjna pod tym względem i obejmuje ochroną bagaż bądź sprzęt do określonej wartości bez wyszczególniania jego składników.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych?

Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na kilka grup w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. Jakie polisy można znaleźć wśród nich?
  • ubezpieczenia nieruchomości — obejmują ochronę dowolnych nieruchomości (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, magazynów itd.); w zależności od zakresu ochrony dotyczą zdarzeń związanych z zalaniem, pożarem, powodzią, kradzieżą z włamaniem, klęskami żywiołowymi,
  • turystyczne — przeznaczone dla osób, które wybierają się w podróż w dowolnym celu; obejmują ochronę m.in. bagażu, sprzętu elektronicznego oraz OC np. na wypadek zniszczenia mienia hotelowego przez dziecko ubezpieczonego,
  • rolnicze — obejmują ochronę na wypadek długotrwałej suszy, silnego wiatru, powodzi itp.,
  • OC w życiu prywatnym i dla przedstawicieli określonych zawodów — zapewniają wypłatę odszkodowania pokrzywdzonemu na skutek działań ubezpieczonego (np. za błąd księgowego, pogryzienie sąsiada przez psa należącego do ubezpieczonego)
  • komunikacyjne — przeznaczone dla kierowców, obejmują ryzyko związane z kierowaniem pojazdami,
  • dla przedsiębiorstw — obejmują ryzyko związane ze specyfiką danej branży i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Większość ubezpieczeń majątkowych jest dobrowolnych, jednak część z nich trzeba opłacać obowiązkowo. Dotyczy to między innymi OC dla kierowców. Bez opłaconej polisy OC kierowca nie może legalnie poruszać się po drogach publicznych w Polsce. Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości są z kolei wymagane w przypadku budynków objętych hipoteką. Banki wymagają dokonania cesji ubezpieczenia nieruchomości w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego np. w razie spalenia mieszkania.

Jak wybrać ubezpieczenie majątkowe?

Wybierając ubezpieczenie majątkowe danego przedmiotu, szczególną uwagę powinno się zwrócić na zakres ochrony. Powinien być dostosowany do potrzeb ubezpieczonego i rodzaju przedmiotu ubezpieczenia. Nie powinno się zwracać uwagi wyłącznie na wysokość składki. Niska składka jest kusząca, lecz zwykle nie ma odpowiedniego szerokiego zakresu ochrony, przez co w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony otrzymuje zaniżone odszkodowanie lub nie otrzymuje go w ogóle. Aby uniknąć nieprawidłowego dobrania zakresu ochrony, warto skorzystać z pomocy ekspertów z firmy, która współpracuje z większością Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki nim każdy może znaleźć dla siebie najlepszą polisę z zakresem ochrony dostosowanym do rzeczywistych potrzeb. Eksperci od ubezpieczeń działają w Końskich od ponad dekady, dlatego doskonale orientują się w rynku ubezpieczeniowym i potrafią polecić atrakcyjne polisy każdemu klientowi. Podczas wybierania polisy majątkowej ważną kwestią jest suma ubezpieczenia. Nie warto jej zawyżać, gdyż niepotrzebnie podniesie się wysokość składki. Z kolei zaniżanie sumy ubezpieczenia będzie wiązać się z niskim odszkodowaniem za szkodę całkowitą i brakiem możliwości usunięcia szkody za otrzymane świadczenie. Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczony powinien dobrze zapoznać się z ich listą. Znajdują się na niej wszelkie okoliczności i zdarzenia, które umożliwiają towarzystwu ubezpieczeniowemu odmowę wypłaty odszkodowania. Taką okolicznością może być np. zniszczenie sprzętu sportowego przez ubezpieczonego, który był pod wpływem alkoholu. Warto zwracać uwagę na takie zapisy, zwłaszcza gdy chce się wyjechać na beztroski wypoczynek. Eksperci ubezpieczeniowi na terenie Końskich wyjaśniają wszystkie zawisłości związane z wyłączeniami odpowiedzialności i pomagają dobrać odpowiednią polisę majątkową.

Porównanie ubezpieczeń majątkowych z pomocą ekspertów ubezpieczeniowych

Przed wykupieniem konkretnej polisy ubezpieczeniowej powinno się dokonać porównania ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Bez porównania ofert trudno wybrać najkorzystniejszą z nich zarówno pod względem wysokości składki, jak i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Specjaliści zwrócą również uwagę na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i wyjaśnią ubezpieczonemu, kiedy nie uzyska odszkodowania za poniesione straty. Dzięki temu świadomie dokona wyboru polisy i dostosuje ją do swoich rzeczywistych potrzeb. Spotkanie ze specjalistami w Końskich umożliwia znalezienie ubezpieczenia majątkowego z niezbędnym zakresem ochrony i przystępną składką.